Změny v náhradním plnění

Chcete využít náhradní plnění, abyste splnili povinný podíl? Potom Vás jistě budou zajímat provedené změny! V historii došlo například ke snížení objemu, zavedení centrálního registru, ochranná známka aj. Změny mají zabránit podvodům v náhradním plnění.

Jaké bude náhradní plnění 2019

Plnit povinný podíl ze zákona o zaměstnávání OZP je povinen každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci včetně organizačních složek. Seznamte se s provedenými změnami v této problematice.

Náhradní plnění a jeho změny:

  • od 1. 1. 2012 při zaměstnávání OZP došlo k výraznému snížení objemu náhradního plnění novelizací, která zavedla maximální limit ve výši 36 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy za jednu započitatelnou osobu ZP do náhradního plnění v daném období
  • od 1. 7. 2012 (1. 1. 2013) byl zprovozněn centrální registr napojený na databázi Úřadu práce a Finančního úřadu
  • od 1. 1. 2014 byla přidělována certifikace tzv. ochranná známka Práce postižených firmám s povinností zaměstnávání OZP a poskytující náhradní plnění 2018.  Jedná se o tzv. eliminaci zboží a služeb
  • Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona  č. 435/2004 Sb., která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Co je centrální registr?

Centrální registr je databáze, která bude napojena na evidenci Úřadu práce a Finančního úřadu. Zaměstnavatel, který poskytuje zaměstnávání OZP, bude povinen do databáze elektronicky vkládat svá hlášení pro Úřad práce. Tato hlášení budou obsahovat veškeré doklady v režimu náhradního plnění. Centrální registr má zajistit přehled zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, kteří plní povinný podíl.

Co je ochranná známka?

Ochranná známka Práce postižených označí konkrétní výrobek a službu, které vyrábějí, nebo poskytují postižené osoby. Při zaměstnávání OZP těmto osobám jako zaměstnavatel nejen pomáháte, ale i se zviditelňuje práce postižených. Také odběratelé si mohou snáze vybírat označené výrobky a služby. Ochranná známka Práce postižených bude přidělena pouze v případě, že firma poskytující náhradní plnění 2013 bude plnit přísné podmínky a prokáže zaměstnávání OZP dle zákona. Certifikace je platná 2 roky, po uplynutí této doby je možné zažádat o její prodloužení. Ochranná známka Práce postižených bude přidělována pouze firmám, které splní kvalitu a konkurenceschopnost posuzovaných výrobků a služeb při kontrolním auditu.

Jak dojde k eliminaci zboží?

K eliminaci zboží a služeb došlo díky přidělování ochranné známky Práce postižených. Tuto certifikaci získají pouze vybrané firmy s kvalitními výrobky, nebo kvalitními službami. Pokud se jako zaměstnavatel rozhodnete využít náhradní plnění 2017 a splnit tímto způsobem svůj povinný podíl, budete mít výhodu při výběru kvalitního dodavatele náhradního plnění. Přidělením ochranné známky se zúží množství firem, které nabízí kvalitní zboží a služby. Tím se vyhnete spekulantům s náhradním plněním a budete mít jistotu, že splníte povinný podíl podle zákona i v dalších letech.