Firma si řeší sama

(aktualizováno 13. 1. 2019)

Máte-li více než 25 zaměstnanců, musíte podle zákona zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tuto povinnost můžete splnit třemi způsoby: buď zaplatíte peníze státu, nebo sám zaměstnáte osoby se zdravotním postižením, ovšem třetí cesta je nejsnadnější: náhradní plnění. V rámci náhradního plnění odeberete služby od jiné firmy, která sama zaměstnává zdravotně postižené. Můžete si například opatřit náhradní plnění 2017 snadno a rychle od agentury SIPADAN a.s.

Pokud se rozhodnete splnit tuto povinnost sami, musíte odvést nemalý finanční podíl do státního rozpočtu, nebo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Tyto možnosti s sebou přináší nejednu obtíž – složitým papírováním počínaje a sháněním zaměstnanců s OZP konče. Přitom se musíte řídit zákonem č. 435/2004 sb. o zaměstnanosti a prováděcí vyhláškou č. 518/2004 Sb.

A pokud nesplníte všechny zákonné povinnosti v termínu,
vyměří Vám úřad práce sankce až do výše 1 000 000 Kč.

Náhradní plnění pro rok 2019

Náhradní plnění je jedna z možností splnění povinného podílu OZP zaměstnanců. Ten musí ze zákona plnit zaměstnavatelé, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením v poměru k celkovému počtu zaměstnanců. Týká se soukromých i státních společností a organizací.

Vyplatí se mi náhradní plnění?

Zcela určitě ano. Díky odběru služeb od státem uznaných dodavatelů splníte povinný podíl a získáte užitečné podpůrné služby vhodné pro společnost podnikající v jakémkoliv typu odvětví.

Mezi výhody dále patří to, že nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP a jejich začlenění do běžného pracovního života. Namísto odevzdání peněz státu (finanční odvod), získáte za tyto peněžní prostředky kvalitní služby.

Ověření dodavatelé disponují potvrzením o zaměstnání více než 50 % OZP zaměstnanců. Oficiální seznam dodavatelů náhradního plnění naleznete na webu MPSV. Vámi vybraný subjekt vyhledáte pomocí zadání IČO.

Co se stane, když nesplním povinný podíl?

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady práce a inspektoráty práce.

Co je nového v roce 2019?

Nejvíce změn proběhlo v roce 2018, tudíž tento rok výrazné změny neočekáváme.

Plnění povinného podílu formou zaměstnání OZP v roce 2018

Budete-li chtít splnit svou povinnost tímto způsobem, musíte ve své firmě podle zákona zaměstnávat v pracovním poměru osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinný podíl činí 4 %. To znamená, že pokud máte ve firmě 200 zaměstnanců, musíte dát práci minimálně dalším osmi lidem se zdravotním postižením.
A to není vždy úplně snadné v souvislosti s oborem, ve kterém podnikáte.

Navíc není zaručené, že ve Vašem okolí tyto lidi na trhu práce seženete.

Novinky od 1. 10. 2017

Dodavatelé můžou poskytovat pro účely plnění povinného podílu své výrobky a služby pouze po splnění podmínky zaměstnávání více než 50% zaměstnanců, které jsou osobami se zdravotním postižením.

Dále musí dodavatelé nejpozději do třiceti kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vložit informace do příslušné elektronické evidence. Až poté si může odběratel započíst náhradní plnění.

Součástí již zmíněné elektronické evidence je čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. 

Odvod do státního rozpočtu místo náhradního plnění

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti s účinností od 1. 10. 2004 dle § 82 stanovuje, že výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odstavce 2 písmena c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Zarok 2018 tedy tato částka činila 31 225 x 2,5 = 78 062,- Kč. Výpočet je nyní aktuální pro rok 2018. Průměrná měsíční mzda za I.-III. čtvrtletí 2018, určující výši náhradního plnění 2018. Kalkulačka počítá tedy s průměrnou mzdou 2018, tj. se sumou 31 225,- Kč. Přesný výpočet pro rok 2019 bude znám na konci roku 2019, kdy Český statistický úřad vyhlásí průměrnou měsíční mzdu za 1. až 3. čtvrtletí 2019.

Hrozící sankce, daně, pokud
firma nesplní povinnost

Firma využívá
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ od agentury

V případě, že využijete našich služeb v oblasti náhradního plnění, ušetříte čas i peníze a odpadne Vám spoustu starostí se složitým papírováním nebo sháněním zaměstnanců se zdravotním postižením v roce 2019.

Pro náhradní plnění od agentury SIPADAN Vám stačí jen tři kroky:

Jednoduše si vyberete služby z naší nabídky:

  • Ostraha
  • Úklidové služby
  • Recepční služby

Povinnosti pro odběratele

Odběratele jsou povinní nejpozději do 15 února ohlašovat Úřadu práce ČR na předepsaném formuláři, zda splnili nebo nesplnili povinný podíl včetně způsobu jeho plnění. S novelizací zákona tedy s novou elektronickou evidencí zaniká odběrateli povinnost uvádět údaje o náhradním plnění. 

Kolik ušetříte?

Povinný podíl OZP ve společnosti - při více než 25 zaměstnancích

Kalkulátor náhradního plněníKontakt

Holušická 2221/3
148 00, Praha 4
Tel.: +420 274 774 199
sipadan@sipadan.cz
IČO: 26053501
DIČ: CZ26053501
www.sipadan.cz