O náhradním plnění?

Náhradní plnění Vám pomůže vyřešit povinnost zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením) a zároveň těmto osobám pomůže najít pracovní příležitost a žít plnohodnotný život.

Zaměstnávání OZP a povinný podíl

Dle zákona o zaměstnanosti mají zaměstnatelé s více než 25 zaměstnanci povinnost zajistit práce postižených nejméně z 4%. Ne všem zaměstnavatelům charakter činnosti dovoluje tyto pracovní místa nabídnout, a proto mají možnost svůj povinný podíl odevzdat formou náhradního plnění, nebo odvedením tzv. invalidní daně do státní pokladny. Stát tyto peníze využívá na zlepšení situace zdravotně postižených a jejich vyšší zaměstnanost.

Jak funguje náhradní plnění

Náhradní plnění jako pomoc s řešením zaměstnávání OZP, povinný podíl a jeho splnění vůči státu mohou nabízet firmy zaměstnávající více než 50% OZP. Odběr služeb, nebo výrobků je mnohem výhodnější, než odvod tzv. invalidní daně do státního rozpočtu.  Vám, jako zaměstnavateli s povinností zaměstnávání OZP, zajistí náhradní plnění vložení Vašich peněz do produktu, který je přínosem pro Vaši firmu a který zužitkujete.

Proč právě náhradní plnění?

V případě náhradního plnění Vám jako zaměstnavateli odpadá nutnost přizpůsobování pracovního prostředí Vaší společnosti potřebám zaměstnance se zdravotním postižením. Složité papírování a další administrativu za Vás převezme poskytovatel náhradního plnění a Vy se již o tuto záležitost nebudete muset starat. Dále pomůžete řešit zaměstnávání OZP a tím pomáháte snížit státní výdaje na podporu v nezaměstnanosti těchto handicapovaných spoluobčanů.

Povinný podíl a jeho odvody

Firmy zajišťující práce postižených Vám dle objemu odebraných služeb pomohou:

  1. případný odvod snížit
  2. vyhnout se odvodům povinného podílu do státní pokladny úplně.

Centrální registr

 V polovině roku 2012 bude uveden formou prováděcí vyhlášky v činnost centrální registr. Jedná se o další kontrolní mechanismus, který bude napojen na evidenci Úřadu práce a Finančního úřadu. Do databáze centrálního registru bude zaměstnavatel s povinností zaměstnávání OZP a poskytování práce postižených elektronicky vkládat hlášení pro Úřad práce. Centrální registr bude obsahovat informace o jednotlivých dodavatelích a veškerých dokladů vystavených v režimu náhradního plnění.

Ochranná známka

Firmy poskytující zaměstnávání OZP by měly být rozlišeny na ty, které poskytují náhradní plnění na své výrobky a služby, a na ty, které nabízejí tyto produkty od jiných firem. Projekt „ochranná známka práce postižených“ bude sloužit zaměstnavatelům OZP k nároku poskytovat náhradní plnění. Ochranná známka znemožní firmám nezajišťujících práce postižených poskytovat náhradní plnění.